Podsumowanie XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Na początku września miał miejsce XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, w którym mieli okazję uczestniczyć również specjaliści BSJP, mec. Maciej Prusak oraz mec. Hanna Rubaszewska, którzy wygłosili wykłady dotyczące m.in. prawa lekarzy do ochrony wizerunku oraz prawnych aspektów zgody pacjenta na zabieg.

Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe, gdyż uczestniczyli w nim przedstawiciele innych towarzystw onkologicznych, a Zjazdem patronatem objęli Prezydenta Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Wielkopolska Izba Adwokacka.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze Zjazdu.