Polsko-Skandynawski Okrągły Stół w Szczecinie

25 września w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Polsko-Skandynawski Okrągły Stół. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele krajów skandynawskich, w tym Ambasador Królestwa Danii Ole Mikkelsen i Ambasador Królestwa Szwecji Stefan Gullgren oraz przedstawiciele władz województwa zachodniopomorskiego, a także przedsiębiorcy i inwestorzy. Kancelarię BSJP reprezentowali partnerzy r. pr. Dag Nilsson, adw. Andrzej Preiss oraz Rechtsanwalt / r. pr. Christoph Garschynski. Spotkanie było współorganizowane przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą SPCC.

Spotkanie podsumowywało dotychczasowe skandynawskie inwestycje zrealizowane na terenie Polski północnej, a także było okazją do dyskusji na temat perspektyw rozwoju tego regionu. Jednym z głównych tematów dyskusji była infrastruktura oraz możliwość powstania nowych więzów komunikacyjnych łączących Polskę z krajami skandynawskimi.

Aktywnie wpieramy skandynawskich przedsiębiorców inwestujących w Polsce w ramach jednej z naszych wiodących specjalizacji BSJP Nordic, kierowanej przez radcę prawnego Daga Nilssona.

Pełna relacja z wydarzenia dostępna jest również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.