Poznań: Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych

Partner w kancelarii BSJP
Christoph Garschynski, Rechtsanwalt / radca prawny,

zaprasza Państwa na szkolenie:

"Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych",
które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. w Poznaniu.


Celem szkolenia jest zapoznanie się z odpowiedzialnością członków zarządu polskich spółek kapitałowych w zakresie dot. prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego i bilansowego.

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

  • Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności w zakresie prawa handlowego - Christoph Garschynski
  • Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności w zakresie prawa pracy - Christoph Garschynski
  • Odpowiedzialność w zakresie prawa podatkowego - dr Wojciech Sztuba 
  • Odpowiedzialność karno-skarbowa za naruszenie obowiązków w zakresie prawa regulującego sporządzanie bilansu - Krzysztof Horodko

Szkolenie (w języku niemieckim) organizowane jest we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK.