Pracownicze Plany Kapitałowe z BSJP

Wprowadzenie ustawą z dnia 4.10.2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215) Pracowniczych Planów Kapitałowych [PPK], nałożyło nowe obowiązki na pracodawców, w tym między innymi:

 • obowiązek podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną przez pracodawcę instytucją finansową,
 • obowiązek podpisania w imieniu i na rzecz pracowników umów o prowadzenie PPK,
 • bieżące administrowanie zawartych umów w ramach PPK,
 • transferowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z PPK zgodnie z normami ochrony danych osobowych i RODO,
 • terminowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych.

 Od 1 lipca 2019 roku obwiązują pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe. 

W zależności od ilości zatrudnianych pracowników, termin na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych ulega wydłużeniu:

 • od 1 lipca 2019 roku obowiązek wprowadzenia PPK będzie spoczywać na pracodawcach zatrudniających, co najmniej 250 pracowników,
 • od 1 stycznia 2020 roku obowiązek wprowadzenia PPK będzie spoczywać na pracodawcach zatrudniających, co najmniej 50 pracowników,
 • od 1 lipca 2020 roku obowiązek wprowadzenia PPK będzie spoczywać na pracodawcach zatrudniających, co najmniej 20 pracowników,
 • od 1 stycznia 2021 roku obowiązek wprowadzenia PPK będzie spoczywać na wszystkich pracodawcach (bez względu na ilość zatrudnianych przez nich pracowników).

Pomoc Kancelarii BSJP w zakresie wdrożenia i administrowania PPK dla pracodawców może obejmować między innymi:


 • doradztwo dla pracodawcy w wyborze podmiotu zarządzającego PPK, który spełni określone przez pracodawcę wymagania, co pozwoli zindywidualizować ofertę produktów oferowanych na rynku,
 • negocjacje korzystnych dla pracodawcy warunków,
 • prowadzenie szkoleń na temat wdrażanych świadczeń PPK,
 • opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie procedur i instrukcji dla pracodawcy,
 • bieżące informowanie pracodawców o zmianach w przepisach prawa pracy oraz PPK,
 • przygotowanie i opracowanie lub dostosowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zakresie powierzenia danych osobowych pracowników, instytucjom finansowym zarządzającym PPK, reprezentację pracodawcy w ewentualnych postępowaniach sądowych związanych z PPK.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Więcej informacji na temat PPK udzieli Państwu dr Ewa Boryczko (ewa.boryczko@bsjp.pl).