Prawo zamówień publicznych a COVID-19

Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a później stanu epidemii spowodowało duże utrudnienia w realizacji zamówień publicznych. W najnowszym newsletterze radcy prawni BSJP Jarosław Sroka oraz Jakub Gąsior podsumowują zmiany przepisów dotyczące wykonawców zamówień publicznych. Eksperci wyjaśniają, czy i w jaki sposób można zmienić zawartą już umowę, kto będzie narażony na zapłatę kary umownej oraz jak obecnie wygląda postępowanie przed KIO.

Zapraszamy do pobrania newslettera z załącznika poniżej.


Załącznik

legal alert_maj 2020_prawo zamówień publicznych.pdf