Przedawnienie roszczeń z umowy o prace projektowe

W najnowszym numerze magazynu „Konsultant” wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców mec. Krzysztof Kowalczyk podejmuje temat roszczeń w kontekście umów o prace projektowe. Radca prawny w swojej analizie przywołuje najważniejsze orzecznictwo oraz wskazuje na częste problemy, z jakimi spotykają się obie strony umów. Wśród najczęstszych roszczeń mec. Kowalczyk wymienia roszczenia z tytułu wypłaty wynagrodzenia, rękojmi za wady projektu, gwarancji jakości, kar umownych oraz roszczenia o charakterze odszkodowawczym. W swym tekście ekspert BSJP podejmuje również temat przedawnienia roszczeń oraz sytuacji, w których strony umowy mogą liczyć na przedłużenie możliwości dochodzenia roszczeń.

Z pełnym artykułem mogą zapoznać się Państwo TUTAJ.