Publikacja Katarzyny Reszczyk-Król w Journal of Private International Law

Katarzyna Reszczyk-Król, adwokat | Associate, jest autorką artykułu pt. "Law Applicable to Voluntary Representation in Some European Legal Systems" który ukazał się w sierpniu br. w uznanym, zagranicznym czasopiśmie naukowym Journal of Private International Law, którego głównymi redaktorami są profesorowie londyńskiego King's College oraz Uniwersytetu w Aberdeen.  W swoim artykule Katarzyna Reszczyk-Król dokonuje analizy regulacji prawa kolizyjnego wybranych europejskich porządków prawnych dotyczącego prawa właściwego dla pełnomocnictwa. Celem artykułu jest ukazanie specyfiki krajowych rozwiązań prawnych przy jednoczesnym przedstawieniu uniwersalnej - na poziomie Unii Europejskiej - propozycji regulacji określającej, jakie prawo właściwe powinno zostać wskazane dla stosunku pełnomocnictwa.

Abstrakt artykułu w języku angielskim jest dostępny pod poniższym linkiem:
http://www.ingentaconnect.com/content/hart/jpil/2014/00000010/00000002/art00004