Rafał Lewandowski członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

Zespół kancelarii BSJP powiększył się o nowego adwokata. W dniu 21 czerwca Rafał Lewandowski, który w BSJP kieruje zespołem prawa podatkowego, złożył ślubowanie adwokackie. 

Serdecznie gratulujemy.