Sąd szybciej przywróci zwolnionego pracownika do pracy

Najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza znaczące zmiany w zakresie postępowań w sprawach pracowniczych. Nowe przepisy pozwalają sądowi pierwszej instancji już w trakcie trwania procesu nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Skutkach zmian dla pracowników oraz przedsiębiorców wyjaśnia adwokat Michał Włodarczyk, który zwraca szczególną uwagę na możliwe problemy, z jakimi mogą się spotkać pracodawcy. 

Zapraszamy do pobrania newslettera z załącznika poniżej.


Załącznik

legal alert_grudzień 2019_prawo pracy.pdf