Śniadanie tematyczne z AHK


Partnerzy w kancelarii BSJP
Antonina Kęsek-Garschynska / radca prawny
oraz
Przemysław Fil / biegły rewident

zapraszają Państwa na śniadanie tematyczne:

"Najnowsze orzecznictwo w praktyce oraz zmiany w podatkach oraz ustawie o rachunkowości w roku 2016" oraz "Nowelizacja prawa pracy w zakresie umów o pracę na czas określony",

które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (godz. 10:00) w Sopocie (Hotel Sheraton).

Pierwszą część spotkania poprowadzi pan Przemysław Fil, który omówi zagadnienia z zakresu podatków i rachunkowości dotyczące m.in.:
  • praktycznych podatkowych zagadnień związanych z orzecznictwem oraz interpretacjami w roku 2016; 
  • zmian w podatku dochodowym oraz ustawie o rachunkowości, które wchodzą w życie w roku 2016. 
W drugiej części spotkania pani Antonina Kęsek-Garschynska, ekspert w dziedzinie prawa pracy, przedstawi :
  • nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem obowiązujące od dnia 22 lutego 2016 r., w tym m.in. maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony; 
  • prawne skutki zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony; 
  • wyjątki dopuszczające zawarcie większej liczby umów o pracę, na czas dłuższy niż 33 miesiące. 

Zgłoszenie

Wydarzenie jest współorganizowane przez kancelarię BSJP oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK.

Serdecznie zapraszamy do udziału.