SPCC Tax and Legal Morning Meeting: Aktualne trendy w zamówieniach publicznych

Kancelaria BSJP oraz Skandynawsko-Polska Izba Handlowa SPCC

mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie

SPCC TAX AND LEGAL MORNING MEETING:
Aktualne trendy w zamówieniach publicznych

które odbędzie się w środę, 23 października 2018 r., o godz. 10:00

w siedzibie Kancelarii w budynku Spektrum Tower przy ul. Twardej 18 w Warszawie.

Rocznie przyznawanych jest w Polsce znacznie ponad 100 mld złotych na realizację projektów w drodze zamówień publicznych. Jednocześnie wysoki stopień formalizacji procesu udzielania zamówienia publicznego stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Chcielibyśmy podzielić się naszym znaczącym doświadczeniem w tym temacie, koncentrując się na obszarach, w których w ostatnim czasie napotykały problemy firmy konkurujące w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

PROGRAM:
  • dopuszczalność uzupełniania dokumentów wykonawcy w świetle wyroku TSUE C-387/14;
  • skutki polegania na zasobach stron trzecich podczas realizacji zamówienia;
  • wykluczenie z postępowania z powodu wprowadzenia w błąd Zamawiającego co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  • rażąco niska cena w kontekście niezbędnego elementu oferty;
  • charakter wyjaśnień składanych przez wykonawców do złożonej oferty przetargowej;
  • problemy wynikające z digitalizacji dokumentacji przetargowej (Europejski Jednolity Dokument Zamówienia).

Szkolenie poprowadzi radca prawny Jarosław Sroka, partner w kancelarii BSJP, w której kieruje departamentem prawa zamówień publicznych. Mec. Sroka jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, wiodącym ekspertem z zakresu PZP rekomendowanym przez Chambers and Partners.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.