Spór kompetencyjny pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a ministerstwem cyfryzacji

Ministerstwo cyfryzacji zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wydało objaśnienia prawne na podstawie art. 33 ustawy Prawo przedsiębiorców ("Konstytucja dla biznesu") na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności dotyczące retencji danych w procesie rekrutacji). Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, że Minister Cyfryzacji nie jest kompetentnym organem w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Ten spór zapewne nie przyczyni się do lepszego zrozumienia przepisów RODO. Należy w tym miejscu wskazać jedynie, że to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a nie Ministerstwo Cyfryzacji jest w tym zakresie regulatorem, który może nakładać administracyjne kary pieniężne na podstawie RODO. W związku z tym zalecamy dużą ostrożność w opieraniu się na stanowiskach prezentowanych przez ministerstwo.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych udzieli Państwu dr Ewa Boryczko (ewa.boryczko@bsjp.pl).