Sygnaliści: Nowe obowiązki dla pracodawców

Rada Unii Europejskiej przyjęła przepisy dotyczące zgłaszania naruszeń prawa w miejscu pracy. Zgodnie z nową dyrektywą pracodawcy w całej UE muszą m.in. wprowadzić wewnętrzne procedury przyjmowania takich zgłoszeń oraz wyznaczyć osoby lub wydziały do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami.

Zachęcamy do pobrania newslettera, w którym adwokat Michał Włodarczyk przybliża najważniejsze terminy, których muszą dotrzymać przedsiębiorcy oraz szczegółowo wyjaśnia, kto musi wdrożyć nowe regulacje.


Załącznik

legal alert_listopad 2019_prawo pracy.pdf