Szkolenie: Finansowanie nieruchomości i bieżące zagadnienia prawne w Polsce

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Finansowanie nieruchomości i bieżące zagadnienia prawne w Polsce", które 20 czerwca 2017 r. w Berlinie poprowadzą dr. Jörn Brockhuis  i adw. dr Katarzyna Domańska-Mołdawa.

Miejsce: Siedziba vdp PfandbriefAkademie w Berlinie przy Georgenstr. 21
Godzina: 10.00-16.00

Tematem szkolenia będą:
  • Nowelizacja prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
  • Zabezpieczenia rzeczowe wierzycieli w prawie upadłościowym,
  • Sprzedaż roszczeń z tytułu hipotek i zastawów w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
  • Aktualne orzecznictwo odnośnie istotnych zagadnień prawa upadłościowego,
  • Finansowanie nieruchomości w Polsce - aktualna problematyka m.in. aspekty podatkowe.

Załącznik

anlage 1_agenda workshop polen.pdf