Szkolenie: Kontrakty budowlane

11 i 12 grudnia 2019 r. odbędzie się dwudniowe szkolenie warsztatowe poświęcone kontraktom budowlanym. Wydarzenie organizuje „Puls Biznesu”, a jednym z ekspertów będzie radca prawny Jarosław Sroka, który omówi wpływ nowego prawa zamówień publicznych na pozyskiwanie i realizację kontraktów budowlanych.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również jak prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym, jak nabyć prawa autorskie w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz jakie są sposoby na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi i gwarancji budowlanych. Dodatkowo zostaną podjęte kwestie związane ze współpracą z podwykonawcami, nieterminową realizacją usług czy odpowiedzialnością solidarną za zapłatę wynagrodzenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów zajmujących się procesem budowlanym, zarówno po stronie wykonawcy, jak i inwestora. Pełen program i szczegóły dotyczące zapisu dostępne są TUTAJ.