Szkolenie: Private enforcement

radca prawny kancelarii BSJP

Jan Maciejewski

oraz Konfederacja Lewiatan 

zapraszają na szkolenie: 

Private enforcement: Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami -uzasadnienie prawne i ekonomiczne

które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. w Warszawie. 

Celem szkolenia jest przedstawienie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki roszczeń za naruszenia prawa konkurencji, mając w szczególności na uwadze zbliżający się termin wejścia w życie ustawy z 21 kwietnia 2017 roku o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane:

  • nowa regulacja dotycząca dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji - omówienie ustawy z 21 kwietnia 2017 roku,
  • wykorzystanie analizy ekonomicznej do uzasadnienia roszczeń za naruszenie prawa konkurencji i obrony przed takimi roszczeniami,
  • case study - symulacja ataku i symulacja obrony - analiza prawna i ekonomiczna.

Omówienie tej problematyki w ujęciu prawno-ekonomicznym ma na celu ułatwienie kadrze menadżerskiej identyfikacji potencjalnych roszczeń wobec innych uczestników rynku oraz ewentualnych ryzyk zgłoszenia takich roszczeń wobec kierowanego przez nich przedsiębiorstwa i ustalenia odpowiedniej strategii działania.

Szczegółowy program szkolenia 

Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do udziału.