Szkolenie: Rękojmia na rynku deweloperskim

Radca prawny Alicja Mizerska będzie jedną ze współprowadzących szkolenia „Rękojmia na rynku deweloperskim” zorganizowanego przez ProAbility. 27 lutego ekspert kancelarii poprowadzi części poświęcone rękojmi w kontekście obowiązujących terminów oraz problemom praktycznym w stosowaniu rękojmi.

Podczas swojego wystąpienia mec. Mizerska omówi najnowsze orzecznictwo w zakresie rękojmi na rynku deweloperskim, a także wyjaśni, od kiedy biegnie rękojmia w zakresie lokali mieszkaniowych, kiedy można zgłaszać wady oraz kiedy następuje przedawnienie rękojmi. Radca prawny zajmie się również zagadnieniami związanymi z obowiązkami dewelopera z tytułu rękojmi, uniemożliwieniem deweloperowi naprawienia wady oraz przedstawi dobre praktyki w tym zakresie.

Szczegółowy plan szkolenia oraz zapisy znajdą Państwo TUTAJ.