Szkolenie: Różnice i podobieństwa w zakresie zarządzania oraz odpowiedzialności pomiędzy Polską a Szwecją

Dnia 15 maja 2018 w siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku odbyło się - zorganizowane wspólnie z Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą - szkolenie: Różnice i podobieństwa w zakresie zarządzania oraz odpowiedzialności pomiędzy Polską a Szwecją. Głównym prelegentem był Dag Nilsson, radca prawny i partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Program szkolenia obejmował m.in.:

  1. Spółki w Szwecji a w Polsce.
  2. Ład korporacyjny w Szwecji i w Polsce.
  3. Najczęstsze przyczyny nieporozumień.
  4. Odpowiedzialność członków zarządu w Szwecji i w Polsce, i sposoby zmniejszania ryzyka.
Na spotkaniu mec. Nilsson szczegółowo omówił kwestie dotyczące struktury polskich i szwedzkich spółek, a także przedstawił temat odpowiedzialności członków zarządu. Rola członka zarządu wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności za m.in. oświadczenia o kapitale zakładowym, zobowiązania cywilnoprawne spółki, zobowiązania podatkowe spółki, niezłożenie wniosku o niewypłacalności. 


Zainteresowanie szkoleniem wzbudziło spore zainteresowanie. Poruszone zagadnienia pokazały teoretyczne i praktyczne działanie spółek w Polsce i w Szwecji. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się również jak zarządzać ryzykiem w firmie oraz jak je kontrolować. Prowadzenie własnej działalności jest bezpośrednio związane z podejmowaniem i kalkulacją ryzyka. W biznesie niestety nie można wykluczyć żadnego ryzyka, a jedynie doprowadzić do jego ograniczenia.