Umowa deweloperska w prawie niemieckim i polskim – rozprawa doktorska Wojciecha Plesińskiego

Z ogromną radością informujemy, że mec. Wojciech Plesiński uzyskał tytułu doktora prawa na Uniwersytecie w Bayreuth.  Mec. Plesiński z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską pod tytułem „Umowa deweloperska w prawie niemieckim i polskim”, która właśnie została opublikowana nakładem wydawnictwa Nomos. Serdecznie gratulujemy!

Prawnoporównawcze opracowanie koncentruje się na podstawach prawnych, zawarciu i treści umowy deweloperskiej, z uwzględnieniem wymogów formalnych, obowiązków informacyjnych, kwestii notarialnych, zobowiązań umownych i skutków ich niewykonania. Praktyczne znaczenie tego opracowania wynika również z prezentacji i oceny zabezpieczeń na rzecz nabywcy oraz różnych podejść do kwestii niewypłacalności dewelopera w obu systemach prawnych. Warto podkreślić, że umowa deweloperska jest sprawdzoną i rozpowszechnioną formą nabycia nieruchomości zarówno na polskim, jak i niemieckim rynku.

Niemieckojęzyczną publikację „Bauträgerverträge im deutschen und polnischen Recht” mogą Państwo nabyć TUTAJ.