Warszawa: Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych

Prawnicy kancelarii BSJP
Christoph Garschynski, Rechtsanwalt / radca prawny,
oraz Joanna Wcisło-Jaśkowska, LL. M. / radca prawny,

zapraszają Państwa na szkolenie:

Odpowiedzialność członków zarządu i prokurentów polskich spółek kapitałowych (w języku niemieckim),

które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 roku w Warszawie.

Szkolnie skierowane jest do zarządów oraz pracowników kadry zarządzającej. Jego celem jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu i prokurentów. Zostaną na nim omówione istotne w praktyce zagadnienia z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, odpowiedzialności karnoskarbowej oraz odpowiedzialności za wykroczenia z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące kwestie:

  • Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
  • Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce
  • Wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce
  • Odpowiedzialność w sytuacji kryzysu finansowego spółki

Zgłoszenie

Szkolenie jest współorganizowane przez kancelarię BSJP, firmę konsultingową TPA Horwath oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK.

Serdecznie zapraszamy do udziału.