Warszawa: "Private enforcement - Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami"

radca prawny kancelarii BSJP
Jan Maciejewski

oraz Konfederacja Lewiatan

zapraszają na szkolenie:

Private enforcement - Jak dochodzić swoich roszczeń za naruszenia prawa konkurencji i jak obronić się przed ewentualnymi roszczeniami - uzasadnienie prawne i ekonomiczne,

które odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. w Warszawie.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki roszczeń za naruszenia prawa konkurencji, mając na uwadze, między innymi, konieczność implementacji, do końca tego roku do polskiego systemu prawnego, dyrektywy unijnej 2014/104/UE regulującej szczegółowo te kwestie. 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane:
  • możliwe drogi prawne dochodzenia roszczeń za naruszenie prawa konkurencji i obrony przed takimi roszczeniami, na gruncie dotychczasowych przepisów prawa polskiego i po implementacji dyrektywy, a także 
  • wykorzystanie analizy ekonomicznej do uzasadnienia roszczeń za naruszenie prawa konkurencji i obrony przed takimi roszczeniami.

Omówienie tej problematyki w ujęciu prawno-ekonomicznym ma na celu ułatwienie kadrze menadżerskiej identyfikacji potencjalnych roszczeń wobec innych uczestników rynku oraz ewentualnych ryzyk zgłoszenia takich roszczeń wobec kierowanego przez nich przedsiębiorstwa i ustalenia odpowiedniej strategii działania.

Szczegółowy program szkolenia

Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do udziału.