Warszawa: Szkolenie "Jak z sukcesem zrealizować projekt typu Joint-Venture? Aspekty prawne i ekonomiczne"


Prawnicy kancelarii BSJP
adwokat Katarzyna Reszczyk-Król oraz radca prawny Jan Maciejewski

we współpracy z Konfederacją Lewiatan i firmą Microeconomix

zapraszają na kolejne szkolenie z cyklu:

Jak z sukcesem zrealizować projekt typu Joint-Venture? - aspekty prawne i ekonomiczne,

które odbędzie się dn. 2 lutego 2017 r. w Warszawie.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie kadrze menedżerskiej przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki problematyki realizacji projektów wspólnego przedsięwzięcia (Joint-Venture) - w ujęciu zarówno prawnym, jak i ekonomicznym.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in.:
  • wybrane ryzyka prawne, finansowe i wizerunkowe związane z przystąpieniem do wspólnego przedsięwzięcia (Joint-Venture),
  • metody ograniczania ryzyk związanych z przystąpieniem do projektu typu Joint-Venture,
  • analiza ekonomiczna wpływu koncentracji typu Joint-Venture na rynek i jego uczestników,
  • prawne i praktyczne aspekty realizacji projektu typu Joint-Venture.

Omówienie tej problematyki ma na celu ułatwienie kadrze menedżerskiej identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z przystąpieniem do projektu wspólnego przedsięwzięcia. Z kolei pokazanie metod ograniczania powyższych ryzyk ma za zadanie wspomóc proces podejmowania decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach joint-venture.

Szczegółowy program szkolenia

Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do udziału.