Warszawa: Umowy oparte o WK FIDIC w projektach infrastrukturalnych

Eksperci z kancelarii BSJP

Piotr Jurczak
Krzysztof Kowalczyk
Jarosław Sroka
oraz Tobiasz Pyzio

zapraszają Państwa na kolejną edycję warsztatów:

UMOWY OPARTE O WK FIDIC W PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH

które odbędą się w dniach 23-24 listopada 2015 r. w Warszawie.

Warunki kontraktowe FIDIC regulują wzajemne relacje obowiązków pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. To sprawdzone na świecie wzorce, których umiejętne zastosowanie pozwala uniknąć szeregu sporów pomiędzy kontrahentami na rynku budowlanym.

Dzięki udziałowi w warsztatach, zdobędą Państwo wiedzę, jak czerpać z rozwiązań FIDIC i tym samym nie dopuścić do powstania częstych błędów na etapie realizacji inwestycji, jak również lepiej egzekwować odpowiedzialność pozostałych stron procesu, w szczególności wykonawcy i inspektora nadzoru.

Organizatorem warsztatów jest Puls Biznesu, zaś partnerami merytorycznymi są kancelaria prawna BSJP oraz Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Zgłoszenie / szczegółowy program warsztatów

Serdecznie zapraszamy do udziału.