Warsztat ProAbility: "Linie wysokiego napięcia - problematyczne aspekty w praktyce"

20 lutego 2018 r. zapraszamy na warsztat organizowany przez ProAbility: "Linie wysokiego napięcia - problematyczne aspekty w praktyce".


Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Obszary chronione w praktyce
  • Pojawiające się problemy z uzyskaniem "Prawa drogi"
  • Analiza najnowszego orzecznictwa
  • Procedury budowy linii wysokiego napięcia - problemy w ujęciu praktycznym
  • Najczęstsze problemy formalno-prawne
  • Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w praktyce
  • Pozyskiwanie terenu pod linie wysokiego napięcia - aspekty praktyczne

Jednym z Prelegentów będzie adwokat Dominik Sołtysiak, który omówi zagadnienie "Procedury budowy linii wysokiego napięcia - problemy w ujęciu praktycznym".

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.