Warsztat ProAbility: "Patologie na rynku deweloperskim - Inwestycje"

25 stycznia 2018 r. zapraszamy na warsztat organizowany przez ProAbility: "Patologie na rynku deweloperskim - Inwestcyje".

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Deweloper vs decyzje administracyjne
  • Problematyczne aspekty dla deweloperów
  • Paraliż dewelopera - problemy praktyczne
  • Zagrożenia wstrzymania kredytowania bankowego - jak się zabezpieczyć
  • Roszczenia odszkodowawcze w praktyce
  • Brak limitu czasowego w praktyce - najnowsze orzecznictwo
  • Problematyka wad części wspólnych: rękojmi i gwarancji w praktyce i w problemach
Jednym z Prelegentów będzie radca prawny Alicja Mizerska, która omówi zagadnienie "Roszczenia odszkodowawcze w praktyce".

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.