Warsztat ProAbility: "Zawieranie i wykonywanie umów o roboty budowlane. Strona inwestora"

27.10.2017 r. zapraszamy na warsztat organizowany przez ProAbility: "Zawieranie i wykonywanie umów o roboty budowlane. Strona inwestora"

Zagadnienia związane z zabezpieczeniem interesów inwestora w procesie budowalnym omówią w następujących blokach tematycznych eksperci z naszej Kancelarii:

- Zasady kształtowania odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego
Adwokat Dominik Sołtysiak

- Specyfika umów o roboty budowlane w reżimie zamówień publicznych
Radca prawny Jarosław Sroka

- Usługi budowlane w podatku VAT - stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zasady rozliczania usług budowlanych przez podwykonawców
Adwokat / Doradca podatkowy Rafał Lewandowski
                                                                                                                                                                  
- Gwarancja zapłaty dla wykonawcy robót
Radca prawny Krzysztof Kowalczyk

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest tutaj.