Warsztaty dla software house'ów z udziałem naszych ekspertów

Wspólnicy naszej kancelarii radca prawny Dag Nilsson oraz adwokat i rzecznik patentowy Marcin Kroll w dniu 07 marca 2019 r. prowadzili warsztaty dla software house'ów.

W trakcie swojego wystąpienia eksperci analizowali kluczowe zagadnienia związane z kontraktami IT, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru odpowiedzialności wykonawcy oraz praw własności intelektualnej.

Okazją do przeprowadzenia warsztatów było zaproszenie na kolejną edycję cyklicznych spotkań warszawskich software house'ów, które stanowią platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami technologicznymi.

Aktywnie i kompleksowo wpieramy firmy technologicznie na każdym etapie ich rozwoju, stale wzmacniając kompetencje kancelarii w tym zakresie. W tę strategię wpisuje się dołączenie mec. Marcina Krolla do naszego departamentu BSJP IP & Patent, który oferuje kompleksową pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Więcej informacji nt. obsługi klientów w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej i nowych technologii udzieli Państwu mec. Marcin Kroll (marcin.kroll@bsjp.pl).