Webinar: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wiele przedsiębiorstw często musi zmagać się z czynami nieuczciwej konkurencji. O prawnych możliwościach ich zwalczania opowie mec. Krzysztof Kowalczyk podczas webinaru organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową AHK.

W trakcie wydarzenia zaplanowanego na 13 kwietnia 2021 r. ekspert naszej Kancelarii wyjaśni, jakie działania można uznać za czyny nieuczciwej konkurencji oraz jak należy się przed nimi bronić. Nie zabraknie również omówienia odpowiedzialności z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz dochodzenia swoich roszczeń. Poruszone zostaną również wątki działań UOKiK, mających na celu zwalczanie przejawów nieuczciwej konkurencji.

Szczegóły dotyczące zapisów na webinar są dostępne na stronie Organizatora. Zapraszamy!