Wprowadzenie stanu epidemii na terenie całej polski

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20.03.2020 r., na terenie całej Polski wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (do odwołania) stan epidemii.

Konsekwencją wprowadzenia tego stanu jest m.in.:

  • ograniczenie możliwości przemieszczania się poza granice kraju;
  • obowiązek pracownika poinformowania pracodawcy o odbywaniu kwarantanny - informację tę pracownik winien przekazać pracodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon;
  • pracownik jest zobowiązany do przedstawienia pracodawcy oświadczenia potwierdzającego odbycie obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny, w celu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach - oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  • wywozu lub zbywania poza granice kraju pewnych produktów, jak gogli ochronnych, masek, kombinezonów, rękawiczek ochronnych itp.;
  • częściowe ograniczenie handlu dla sklepów powyżej 2000 mkw.;
  • zakaz zgromadzeń dla większej ilości ludzi niż 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.
  • W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Na pytania dotyczące konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii oraz na inne związane z aktualną sytuacją odpowie adw. Mateusz Pergałowski (mateusz.pergalowski@bsjp.pl).