Wywiad z Maciejem Kuropatwińskim dla portalu Die Unabhängige Immobilien-Redaktion

"Mimo utrzymującej się przez wiele lat tendencji wzrostowej cen nieruchomości rolnych w Polsce, pozostają one nadal wyraźnie niższe niż w krajach UE-15. Z dniem 30 kwietnia zostaną wprowadzone daleko idące ograniczenia w możliwości nabywania nieruchomości rolnych. Ograniczenia te będą miały zastosowanie zarówno do obywateli i przedsiębiorców polskich, jak i do obywateli i przedsiębiorców z państw członkowskich UE. Jaki to będzie miało wpływ na ceny, trudno powiedzieć".

W rozmowie z Walterem Senkiem, twórcą austriackiego portalu Die Unabhängige Immobilien-Redaktion, radca prawny i partner w kancelarii BSJP Maciej Kuropatwiński przedstawia charakterystykę rynku nieruchomości rolnych w Polsce w świetle ustaleń wspólnotowych, w tym w szczególności upływu 12-letniego okresu przejściowego, który wynegocjowała sobie Polska przystępując do UE.

Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami w grunty rolne w nad Wisłą dowiedzą się, jakie czynniki kształtują przedmiotowy rynek, jakim ograniczeniom administracyjnym podlega obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce oraz co może oznaczać dla nich nowa ustawa uchwalona głosami polskiego parlamentu.

Artykuł dostępny jest tutaj.

Więcej informacji na temat inwestycji w grunty rolne w Polsce udzieli Państwu mecenas Maciej Kuropatwiński (maciej.kuropatwinski@bsjp.pl).