Zagadnienia prawne sponsoringu - część II

"Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej".

Zapraszamy do lektury drugiej część artykułu "Zagadnienia prawne sponsoringu", współautorstwa mec. Janiny Ligner-Żeromskiej dla Sponsoring Expert. Tym razem autorzy podejmują kwestie zarządzenia nr 5 i ustawy o radiofonii i telewizji oraz różnicy między sponsoringiem a sponsorowaniem: http://www.sponsoring.pl/index.php/publikacje/65-czesc-ii-sponsor-czyli-kto
 
Pierwsza część artykułu dostępna jest tutaj