Zamówienia publiczne w branży IT

Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak objęła patronat merytoryczny nad konferencją zorganizowaną przez redakcję Pulsu Biznesu w dniu 30 marca 2015 r. poświęconą tematyce zamówień publicznych w branży IT.

Jarosław Sroka, Janina Ligner-Żeromska oraz Kamila Nieśpielak byli prelegentami podczas całodniowej konferencji Zamówień Publicznych w branży IT, zorganizowanej przez redakcję Pulsu Biznesu w Hotelu Polonia Palace w Warszawie. 

Podczas konferencji kompleksowo zostały omówione zagadnienia związane z istotnymi dla branży IT zagadnieniami dotyczącymi realizacji zamówień publicznych w sektorze informatycznym. Szczególną uwagę poświęcono problematyce niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa w projektach informatycznych oraz prawidłowym kształtowaniu postanowień umowy uwzględniających specyfikę i potrzeby rynku.

Podczas konferencji przedstawiono także nowe rozwiązania przyjęte w ramach ostatniej nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych oraz ich możliwy wpływ na sytuację wykonawców z branży IT. Szczegółowo omówiono także zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujących na podstawie tej ustawy.

Całościowy program konferencji