Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie w polskim prawie - część II

Polecamy Państwu kolejne wydanie specjalistycznego czasopisma Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Gospodarka i Prawo w Europie Wschodniej), w którym ukazała się druga część artykułu „Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie w polskim prawie” („Das Registerpfandrecht an Unternehmen im polnischen Recht”). Współautorką artykułu jest adw. dr Katarzyna Domańska-Mołdawa, Partner kancelarii BSJP.

Przedmiotem rozważań omawianego artykułu jest zastaw rejestrowy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a w szczególności następujące kwestie:

 • Przyczyny oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Czy wierzyciel, którego wierzytelność zabezpieczona jest zastawem rejestrowym na majątku dłużnika upadłego, musi zgłosić swoje wierzytelności, aby uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym?
 • Czy obciążenie majątku upadłego zastawem rejestrowym może ograniczyć możliwość tzw. pre-pack sale?
 • Niedopuszczalność obciążenia składników masy upadłości zastawem rejestrowym po ogłoszeniu upadłości w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości;
 • Bezskuteczność zastawu rejestrowego;
 • Kiedy dłużnik upadły nie jest dłużnikiem osobistym?
 • Zawarcie układu, propozycje układowe;
 • Zaspokojenie zastawnika, przedmiot zastawu w posiadaniu syndyka masy upadłości, zastawnika lub osoby trzeciej;

W odniesieniu do postępowania restrukturyzacyjnego omówione zostały m.in. następujące kwestie:

 • Układ a wierzytelność zabezpieczona na mieniu dłużnika m.in. zastawem rejestrowym;
 • Nieodwołalna i bezwarunkowa zgoda wierzyciela na objęcie ww. wierzytelności układem;
 • Układ częściowy;
 • Niedopuszczalność obciążania majątku dłużnika zastawem rejestrowym po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (zakaz obciążania);
 • Wyjątki od zakazu obciążania;
 • Egzekucja z zastawionego majątku po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
 • Zaspokojenie zastawnika rejestrowego poza postępowaniem egzekucyjnym (dwie sytuacje);
 • Restrukturyzacja majątku dłużnika w ramach postępowania sanacyjnego.

 Artykuł wieńczy omówienie praktycznych problemów oraz propozycje ich rozwiązania.

Artykuł w języku niemieckim dostępny jest TUTAJ. Zapraszamy do lektury! A z jego pierwszą częścią mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.