Zmiany w zespole BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. mec. Maciej Kuropatwiński, dr Grzegorz Wąsiewski oraz mec. Jan Maciejewski awansowali na nowe stanowiska w strukturze kancelarii:

Maciej Kuropatwiński współpracuje z kancelarią od 2009 r., doradza przy projektach inwestycyjnych i transakcyjnych, w szczególności przedsiębiorcom z obszaru kapitału naturalnego (energetyka odnawialna, nieruchomości rolne i leśne), oraz przy rozwiązywaniu sporów, w tym o charakterze transgranicznym. W BSJP pracuje z zespołem prawa spółek i M&A oraz zespołem prawa energetycznego.

Grzegorz Wąsiewski współpracuje z BSJP od 2017 r. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie geologicznym i górniczym oraz prawie handlowym. Ma doświadczenie w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości oraz postepowań o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestniczy w procesach fuzji i przejęć (w Polsce i za granicą) oraz pozyskiwania finansowania. W BSJP wspiera zespoły prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego oraz prawa spółek i M&A.

Jan Maciejewski związany jest z kancelarią od 2011 r. Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz rozwiązywaniu sporów sądowych. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej, a także prawa spółek i prawa zamówień publicznych. W BSJP wspiera zespoły rozwiązywania sporów i ochrony konkurencji.


Maciej Kuropatwiński, Grzegorz Wąsiewski i Jan Maciejewski to nasi doświadczeni współpracownicy, związani są z BSJP od wielu lat. Doceniamy ich profesjonalizm i wysoki poziom wiedzy eksperckiej. Jesteśmy pewni, że objęcie przez tych specjalistów nowych funkcji w naszej strukturze to kolejny ważny krok w rozwoju kancelarii, dający podstawę do dalszego wzmocnienia kluczowych praktyk, pełnego wykorzystania naszego potencjału w pracy z klientami i maksymalizowania efektywności oferowanych przez nas usług – komentuje Maciej Prusak, Partner w BSJP.

Zdaniem Partnera w BSJP Jarosława Sroki styczniowe promocje wewnętrzne są naturalnym następstwem dynamicznego wzrostu kancelarii oraz przede wszystkim dowodem uznania dla pracy i zaangażowania naszych kolegów w rozwój poszczególnych departamentów.

BSJP to jedna z wiodących na rynku kancelarii full-scope świadczących usługi doradztwa w zakresie prawa gospodarczego. Dzięki sile zespołu ponad 70 adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych zlokalizowanych w czterech oddziałach w Polsce (Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa) BSJP kompleksowo wspiera krajowy i zagraniczny biznes, m.in. duże przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe.

Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu Partner w BSJP adw. Maciej Prusak (maciej.prusak@bsjp.pl).