Zmowy - otwarta furtka do dowodów - Jan Maciejewski w Pulsie Biznesu

21 kwietnia 2017 weszła w życie nowa ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. W artykule Pulsu Biznesu "Zmowy - otwarta furtka do dowodów" radca prawny Jan Maciejewski komentuje: "Zmiana rozkładu ciężaru dowodu może okazać się kluczowa dla skuteczności dochodzenia roszczeń. Chociaż pozwany będzie mógł dowodzić, że nie ponosi winy, to jednak wykazanie jej braku będzie wręcz niewykonalne".