Zwolnienie VAT a przekroczenie limitu sprzedaży

Rafał Lewandowski, doradca podatkowy | Associate, został autorem kolejnego artykułu pt. "Zwolnienie VAT a przekroczenie limitu sprzedaży", który ukazał się 14 listopada 2014 r. w dodatku do dziennika Rzeczpospolita "Prawo i praktyka". Doradca podatkowy kancelarii BSJP dokonuje analizy przepisów ustawy o VAT w kontekście możliwej optymalizacji związanej z przekroczeniem limitu obrotów poprzez podzielenie transakcji na etapy. Celem artykułu jest przede wszystkim wskazanie konsekwencji podatkowych związanych z utratą prawa do zwolnienia z VAT ze względu na wielkość obrotów.

Abstrakt artykułu znajduje się tutaj