Polityka prywatności

Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo za pośrednictwem strony internetowej (np. odnośnie publikacji lub ofert pracy), jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników, przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze BSJP w sposób zapewniający właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby zajmujące się administracją bazy.

BSJP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Każdemu użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować do administratora bazy na adres info@bsjp.pl