Doradzaliśmy Saab AB przy umowie dostawy samolotów wczesnego ostrzegania dla Polskich Sił Zbrojnych

Kancelaria BSJP | bnt po raz kolejny wsparła Saab AB przy zawarciu umowy na dostawę sprzętu wojskowego dla Polski. Umowa dotyczy dostarczenia dwóch samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW&C (Airborne Early Warning and Control), wyposażenia naziemnego oraz wsparcia logistycznego i szkoleniowego dla Polskich Sił Zbrojnych.

Całkowita wartość zamówienia wynosi około 600 mln SEK (230 mln zł) i obejmuje dostawę kompletnych rozwiązań mających na celu integracje samolotów z systemem obrony powietrznej, jak również zapewnienie lokalnego zaplecza logistycznego oraz wsparcia technicznego dla maszyn. Umowa została zawarta na okres od 2023 do 2025 roku i obejmuje dwuletni okres wsparcia.

W imieniu BSJP | bnt projektem kierował r. pr. Dag Nilsson, Partner, ze wsparciem r. pr. Michała Nowodworskiego, Associate.

Współpraca z Saab AB dostarczy Polskim Siłom Zbrojnym innowacyjne i elastyczne rozwiązania obronne oraz zapewni wymagane możliwości szkoleniowe, które będą stanowić atut wzmacniający integralność terytorialną i bezpieczeństwo narodowe. Saab 340 AEW, wraz z powiązanym sprzętem naziemnym, pozwala na szczegółowy monitoring, który może być wykorzystywany do zadań wojskowych i cywilnych, w tym nadzoru powietrznego i operacji ratowniczych. Samoloty te dają możliwość wykrywania nisko latających lub szybko poruszających się obiektów z odległości kilkuset kilometrów, co stanowi znaczące wzmocnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP. Pierwszy z dwóch samolotów dotarł do Polski na początku marca 2024 roku.

Zespół kancelarii BSJP bnt zapewnił Saab AB kompleksową obsługę prawną w zakresie negocjacji dokumentów transakcyjnych, zamknięcia transakcji oraz działań potransakcyjnych. To już kolejna umowa, przy której mieliśmy przyjemność pracować na rzecz Saab AB. W 2023 roku wsparliśmy szwedzkiego producenta przy zawarciu umowy na dostawę okrętów rozpoznania radioelektronicznego dla Marynarki Wojennej RP.

Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu mec. Dag Nilsson (dag.nilsson@bsjp.pl).