Jerzy Krypel wykładowcą Uniwersytetu w Orleanie

W nadchodzącym roku akademickim mec. Jerzy Krypel dołączy do wykładowców Uniwersytetu w Orleanie. Zajęcia naszego eksperta znalazły się w programie studiów magisterskich prowadzonych w ramach kursu „Podwójny dyplom magistra w dziedzinie prawa prywatnego”, który jest częścią programu DAFI (Master II en droit privé). Jest to wspólny projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Orleanie.

Mec. Krypel poprowadzi w języku francuskim przedmiot o tematyce:

  • Metodologia transakcji przejęcia kontroli w spółkach prawa handlowego (M&A),
  • Metodologia analizy orzecznictwa sądów francuskich.

Wykłady będą prowadzone w języku francuskim.

Z programem studiów mogą się Państwo zapoznać na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.