Kolejny sukces BSJP przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Cieszymy się, że możemy poinformować o sukcesie procesowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie, którą BSJP prowadziła od 2014 roku.

Nasza Kancelaria reprezentowała austriackie przedsiębiorstwo z branży leasingowej. Spór z organami podatkowymi dotyczył zwrotu części podatku VAT po rozliczeniu faktury korygującej, wystawionej w wyniku wcześniejszego wypowiedzenia umowy leasingu firmowego. Dodatkowym utrudnieniem w sprawie był fakt, że leasingobiorca ogłosił upadłość.

Po niemal 8 latach eksperci BSJP doprowadzili do korzystnego wyroku dla naszego Klienta, dzięki któremu będzie mógł odzyskać milionowy zwrot podatku VAT.

Sprawę przed NSA zakończył adwokat i doradca podatkowy Rafał Lewandowski, a przez ostatnie lata zaangażowany w nią był również doradca podatkowy Andrzej Malinowski.

O wygranej sprawie pisały m.in. Dziennik Gazeta Prawna i Rzeczpospolita.