Zrównoważony rozwój jako kryterium do spełnienia

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Grzegorza Wąsiewskiego, który wspólnie ze Stowarzyszeniem Prawa Zamówień Publicznych pochylił się nad kwestią wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, jako jednego z kryterium, które muszą spełnić wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ekspert naszej Kancelarii w swoim tekście odwołuje się do aktualnych regulacji rynku zamówień publicznych, które są wpisują się w szeroko rozumiany proces transformacji europejskiego rynku energii, a także polskiego oraz europejskiego orzecznictwa. Ponadto w publikacji przedstawia również praktyczne sposoby na wprowadzenie do zamówień publicznych kryteriów innych niż tradycyjnie stosowane cena czy doświadczenie.

Pełną wersję artykułu, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej, znajdą Państwo tutaj: LINK.