Agrobiznes, Energetyka, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia

Od wielu lat doradzamy kompleksowo przy inwestycjach w rolnictwie, w tym pomagamy bezpiecznie nabyć i zbyć grunty oraz całe gospodarstwa rolne. Świadczymy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z prawem ochrony środowiska oraz prawem ochrony przyrody. Nasi eksperci posiadają szczegółową wiedzę i doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w zakresie problematyki zaopatrzenia przedsiębiorstw w media. Rozwiązujemy zagadnienia prawne związane z utylizacją odpadów. Nasze usługi świadczymy zarówno w obszarze prawa polskiego, jak i unijnego.

 • Transakcje nieruchomościowe, których przedmiot stanowią grunty rolne
 • Sporządzanie i negocjowanie umów dzierżawy oraz umów kontraktacji/dostawy
 • Dotacje i dopłaty z programów UE
 • Spory sądowe w zakresie roszczeń związanych z posiadaniem i własnością gruntów rolnych
 • Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne, reprezentacja w procesach z ARiMR, dotyczących wstrzymanych dopłat z programów UE
 • Postępowania administracyjne i spory sądowe
 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych
 • Oceny i analizy prawne dot. ochrony środowiska, odpadów i zanieczyszczeń w toku transakcji
 • Środowiskowe due diligence
 • Doradztwo w zakresie zgodności z regulacjami ochrony środowiska i szkód w środowisku
 • Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
 • Certyfikaty efektywności energetycznej
 • Doradztwo dla przedsiębiorców energochłonnych przy pozyskiwaniu ulg
 • Projekty prywatyzacyjne, restrukturyzacje przedsiębiorstw publicznych 
 • Doradztwo i reprezentacja w zakresie prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska jak również w kwestiach finansowania, planowania, projektowania, powstawania i uruchomienia zakładu oraz w rozstrzyganiu sporów
 • Pozyskiwanie koncesji dla firm z gałęzi gospodarki odpadami 
 • Doradztwo w postępowaniach przed organami nadzoru, w tym UOKiK 
 • Doradztwo we wszystkich zakresach działalności związanej z gospodarką wodną: przygotowanie i negocjacje umów przyłączeniowych i umów o dostawy, reprezentacja Klientów w sporach z dostawcami wody i uzyskanie koncesji
Kancelaria specjalizuje się w doradztwie związanym z szeroko rozumianym prawem medycznym. Obsługa obejmuje m.in.:

 • Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji medycznej wymaganej w procesie leczenia np. zgody pacjenta, oświadczenia, regulaminy, instrukcje
 • Prowadzenie procesów sądowych co do błędów medycznych, praw pacjenta
 • Przygotowanie dokumentacji medycznej związanej z prawami pacjenta
 • Wdrażanie RODO w podmiotach medycznych

Kierownik Zespołu

Maciej Prusak

Zespół

 • Piotr Jurczak

 • Dominik Sołtysiak

 • dr Anna Kois-Mizgier

 • Maciej Kuropatwiński

 • Alicja Mizerska

 • Kamila Kościerzyńska

 • Magdalena Standarska

 • Hanna Rubaszewska, LL.M.