Bankowość, finanse i restrukturyzacja

Posiadamy szerokie doświadczenie w zagadnieniach związanych z finansowaniem, obsługując zarówno podmioty finansujące, jak i te pozyskujące środki. Doradzamy instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom przy finansowaniu i refinansowaniu nabywania przedsiębiorstw (acquisition finance), finansowaniu lub refinansowaniu składników majątku (asset finanse), finansowaniu projektów (project finance).
Jedną z wiodących specjalizacji kancelarii jest doradztwo w przedmiocie finansowania i refinansowania nieruchomości (real estate finance), w której to dziedzinie BSJP jest uznanym doradcą znaczących zagranicznych, jak również polskich banków oraz spółek leasingowych.

Nasi eksperci do spraw bankowości i finansów świadczą usługi doradztwa w zakresie finansowania nieruchomości:

 • Sporządzanie i negocjowanie umów kredytowych oraz dokumentów zabezpieczenia
 • Kontrola warunków zawieszających oraz warunków następczych
 • Sporządzanie raportów due diligence oraz opinii prawnych

Na etapie przedtransakcyjnym:

 • Due diligence 
 • Wypracowanie optymalnych prawnie oraz podatkowo koncepcji i harmonogramu transakcji 
 • Weryfikacja konieczności spełnienia wymogów administracyjnoprawnych (w tym zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, uzyskania zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca etc.)
 • Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania 
 • Wsparcie w procesie negocjacji
 • Opracowanie projektów umów

Na etapie transakcyjnym:

 • Opracowanie projektów dokumentacji transakcyjnej, w tym ewentualnych dodatkowych, niestandardowych porozumień
 • Pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych (np. zgoda na koncentrację, zezwolenie na nabycie nieruchomości)
 • Wsparcie w negocjacjach z organami i pracownikami

Kierownik Zespołu

dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

Zespół

 • Christoph Garschynski

 • Tobiasz Pyzio

 • Agnieszka Wolny

 • Waldemar Glagla

 • dr Katarzyna Reszczyk-Król

 • Elżbieta Domańska

 • dr Karolina Pyzio

 • Maciej Kurek

 • dr Grzegorz Wąsiewski