Bankowość, Finanse i Restrukturyzacja

Posiadamy szerokie doświadczenie w zagadnieniach związanych z finansowaniem, obsługując zarówno podmioty finansujące, jak i te pozyskujące środki. Doradzamy instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom przy finansowaniu i refinansowaniu nabywania przedsiębiorstw (acquisition finance), finansowaniu lub refinansowaniu składników majątku (asset finanse), finansowaniu projektów (project finance).
Jedną z wiodących specjalizacji kancelarii jest doradztwo w przedmiocie finansowania i refinansowania nieruchomości (real estate finance), w której to dziedzinie BSJP jest uznanym doradcą znaczących zagranicznych, jak również polskich banków oraz spółek leasingowych.

Nasi eksperci do spraw bankowości i finansów świadczą usługi doradztwa w zakresie finansowania nieruchomości:

 • Sporządzanie i negocjowanie umów kredytowych oraz dokumentów zabezpieczenia
 • Kontrola warunków zawieszających oraz warunków następczych
 • Sporządzanie raportów due diligence oraz opinii prawnych
Zespół BSJP ds. restrukturyzacji oferuje swoim klientom kreatywne rozwiązania, łącząc doświadczenie Kancelarii w kwestiach związanych z upadłością z kompetencją w obszarach pokrewnych, takich jak fuzje i przejęcia, finansowanie zabezpieczone aktywami (tzw. asset-based lending), umowy zabezpieczenia, nieruchomości o niejasnym stanie prawnym i prawa własności intelektualnej.

Nasze kluczowe kompetencje obejmują:
 • Restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstw
 • Sądowe i pozasądowe postępowania restrukturyzacyjne i związane z niewypłacalnością
 • Relacje dłużnik-wierzyciel, oraz postępowania upadłościowe, w tym reprezentację w sporach dotyczących wszystkich powyższych kwestii przed sądami upadłościowymi i sądami krajowymi
Nasze zbiorowe doświadczenie w reprezentowaniu zarówno dłużników, jak i wierzycieli, pozwala nam zrozumieć wszystkie aspekty danego problemu lub szansy oraz opracować inteligentne, świadome i praktyczne rozwiązania, które mają na celu ochronę i rozwój interesów naszych klientów.

Koordynatorzy praktyki

dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

Zespół

 • Tobiasz Pyzio

 • Agnieszka Wolny

 • Waldemar Glagla

 • dr Katarzyna Reszczyk-Król

 • Maciej Kurek

 • dr Grzegorz Wąsiewski

 • Anna Jankowska-Zając

 • Jarosław Sobstel