French Team

Dzięki szerokiemu doświadczeniu naszego nowego partnera, do naszej oferty wprowadziliśmy nową specjalizację BSJP French, za pośrednictwem której kompleksowo wspieramy podmioty z francuskiego obszaru językowego prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w szczególności w zakresie prawa spółek, M&A, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, w tym prawa imigracyjnego i mobilności pracowniczej.

Koordynatorzy praktyki

dr Ewa Boryczko

Zespół

  • dr Anna Kois-Mizgier

  • Andrzej Załęski

  • Maciej Jura

  • Aleksandra Wylecioł

  • Jerzy Krypel