BSJP French

Dzięki szerokiemu doświadczeniu naszego nowego partnera, do naszej oferty wprowadziliśmy nową specjalizację, BSJP French, za pośrednictwem której kompleksowo wspieramy podmioty z francuskiego obszaru językowego prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w szczególności w zakresie prawa spółek, M&A, własności intelektualnej, prawa pracy i prawa ubezpieczeniowego.

Kierownik Zespołu

dr Ewa Boryczko

Zespół

  • Andrzej Załęski

  • Maciej Jura