German Team

Od momentu powstania kancelarii w 2001 roku BSJP świadczy kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorców z Niemiec, Austrii i Szwajcarii prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku kancelarii prawnych obsługujących klientów z niemieckiego obszaru językowego w zakresie transakcji oraz ich bieżącej działalności w Polsce.

Niemcy są największym inwestorem zagranicznym w Polsce, dlatego też wspieramy niemieckie przedsiębiorstwa opracowując takie rozwiązania prawne, które będą skuteczne na gruncie prawa polskiego. Dysponujemy ekspertami, w tym posiadającymi podwójne uprawnienia zawodowe, którzy władają biegle językiem niemieckim i posiadają szeroką wiedzę w zakresie niemieckiego systemu prawnego zdobytą na niemieckich uczelniach. Doskonale rozumiemy potrzeby niemieckich klientów i potrafimy je przełożyć na złożoności prawne polskiego rynku. Do grona naszych klientów należą najbardziej znane niemieckie firmy z różnych sektorów, w tym m.in. motoryzacyjnego, energetycznego, bankowego, logistycznego, produkcji i handlu detalicznego.

Jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej AHK, we współpracy z którą regularnie prowadzimy seminaria, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Koordynatorzy praktyki

Maciej Prusak

Zespół

  • Dr. Jörn Brockhuis

  • Christoph Garschynski

  • Daniel Gößling