BSJP Nordic

Dzięki integracji jednej z wiodących kancelarii prawnych obsługujących klientów nordyckich w Polsce z kancelarią BSJP oferujemy unikalny know-how w zakresie doradztwa prawnego spółek z szerokiego spektrum sektorów z regionu krajów nordyckich w odniesieniu do transakcji, projektów biznesowych oraz bieżącej działalności gospodarczej w Polsce. Nasze doświadczenie i znajomość nordyckiej oraz polskiej kultury biznesowej pomaga nam zrozumieć, wyjaśnić i przezwyciężyć wszelkie istniejące i przewidywane ryzyka. Zgodnie z północnoeuropejskim modelem usług prawnych hołdujemy zasadzie myślenia ukierunkowanego na identyfikowanie rozwiązań problemów i dokładamy wszelkich starań, aby w pełni zrozumieć kontekst biznesowy kwestii prawnych, na którymi się pochylamy, a tym samym zapewnić jasne i jednoznaczne rekomendacje. Do grona naszych klientów należy m.in. kilka przedsiębiorstw notowanych na nordyckich giełdach papierów wartościowych.

  • Transakcje
  • Negocjowanie umów handlowych
  • Wejście na rynek
  • Koncesje i kontrola zgodności
  • Spory sądowe
  • In-house outsourcing

Kierownik Zespołu

Dag Nilsson

Zespół

  • Maciej Kuropatwiński

  • Aleksandra Chojnowska