Spółki, podatki i compliance

Średniej wielkości i dużym przedsiębiorstwom, a także grupom przedsiębiorstw oferujemy wszechstronne doradztwo we wszystkich sprawach związanych z prawem spółek i handlowym, zarówno w odniesieniu do bieżącej działalności, ale również w przypadku transakcji, fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. W ramach usług świadczonych na rzecz klientów kancelarii, służymy również kompleksową pomocą we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego.

Doradztwo spółek

 • Umowa spółki i dokumenty wewnętrzne spółki
 • Posiedzenia rady nadzorczej, zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników
 • Spory pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, członkami zarządu oraz inwestorami

Transakcje korporacyjne

 • Fuzje, przejęcia, podział spółek
 • Rozporządzanie udziałami i akcjami spółek
 • Zbycie/nabycie części/całości przedsiębiorstwa

Postępowanie naprawcze i restrukturyzacja

 • Postępowania upadłościowe i restrukturyzacja
 • Prawa wierzycieli
 • Sporządzanie i negocjowanie umów handlowych
 • Wsparcie i reprezentacja klientów w sporach gospodarczych
 • Doradztwo podatkowe w procesie tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terytorium Polski podmiotów polskich i międzynarodowych
 • Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw
 • Kwestie podatkowe w zakresie opodatkowania CIT, VAT i PIT, w tym również dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Doradztwo w zakresie unikania podwójnego opodatkowania 
 • Ceny transferowe, w tym polityka cen transferowych, problematyka tzw. Funktionsverlagerung oraz sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Podatkowe due diligence w ramach M&A
 • Wsparcie w przypadku kontroli skarbowej
 • Optymalne podatkowo modele zatrudnienia dla kadry zarządzającej
 • Doradztwo w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w Polsce przez podmioty zagraniczne
 • Doradztwo podatkowe w zakresie VAT w transgranicznym obrocie towarami i usługami
 • Reprezentacja w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
 • Ustalanie zasad ładu korporacyjnego (w tym doradztwo w przypadkach naruszeń)
 • Szkolenia w zakresie odpowiedzialności członków zarządu
 • Kontrola wewnętrzna

Kierownik Zespołu

Christoph Garschynski

Zespół

 • Maciej Prusak

 • Christoph Garschynski

 • Krzysztof Kowalczyk

 • Dominik Sołtysiak

 • dr Katarzyna Domańska-Mołdawa

 • Przemysław Fil

 • Antonina Kęsek-Garschynska

 • Alina Szarlak

 • Sławomir Soyta

 • Natasza Galuba-Fil

 • Jakub Bogdański

 • Joanna Wcisło-Jaśkowska

 • Agnieszka Wolny

 • Alicja Mizerska

 • Waldemar Glagla

 • Rafał Lewandowski

 • Jan Maciejewski

 • dr Katarzyna Reszczyk-Król

 • Elżbieta Domańska

 • Andrzej Preiss

 • Kamila Kościerzyńska

 • Marta Drela

 • Magdalena Standarska

 • dr Karolina Pyzio

 • Patrycja Zdanowicz-Pastuszak

 • Maciej Kurek

 • Monika Susałko

 • Grzegorz Gorczyca

 • Dag Nilsson

 • Magdalena Nilsson

 • dr Grzegorz Wąsiewski

 • Jacek Bajson

 • Aleksandra Owczarz

 • Sebastian Knap

 • Wojciech Plesiński

 • dr Ewa Boryczko

 • Maciej Jura