Spory sądowe i Ochrona konkurencji

Posiadamy wieloletnie doświadczanie procesowe w reprezentowaniu klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, krajowymi i zagranicznymi, we wszystkich instancjach. Partnerzy Kancelarii są arbitrami w składach stałych i powoływanych ad hoc sądów polubownych. Naszych Klientów reprezentujemy także w postępowaniach mediacyjnych. Specjalnością Kancelarii są spory sądowe w zakresie infrastruktury.

 • Doradztwo strategiczne
 • Spory sądowe 
 • Spory korporacyjne (spory pomiędzy wspólnikami, udziałowcami, członkami zarządu oraz inwestorami)
 • Wsparcie i reprezentacja klientów w sporach gospodarczych
 • Arbitraż
 • Mediacja

Koordynatorzy praktyki

Dr. Jörn Brockhuis

Zespół

 • Piotr Jurczak

 • Maciej Prusak

 • Krzysztof Kowalczyk

 • Jarosław Sroka

 • Antonina Kęsek-Garschynska

 • dr Anna Kois-Mizgier

 • Sławomir Soyta

 • Tobiasz Pyzio

 • Alicja Mizerska, LL.M.

 • dr Katarzyna Reszczyk-Król

 • Andrzej Preiss

 • dr Wojciech Plesiński, LL.M. Eur.

 • Hanna Rubaszewska, LL.M.

 • Jakub Kilar

 • Katarzyna Bodnar

 • Michał Brach

 • Małgorzata Zamorska

 • Jakub Jeżowski

 • Angelika Książek-Florek

 • Daniel Gößling

 • Julia Malinowska

 • Dorota Frankowska

 • Karolina Klimek vel Klimczak